KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELÉS

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Sok év szünet után jelentős változások köszöntöttek be a közműves ivóvízellátás és a szennyvízcsatornázás üzemeltetésében, valamint a közművagyon kezelésében. Egyértelművé vált, ki a jogosult a víziközmű-vagyon tulajdonlására, és egyben ki az ellátásért felelős.

A közmű vagyon összetételének, állapotának, és valós értékének az ismerete az a kiindulási pont, ahonnan meg lehet kezdeni a többségében egymásnak ellentmondó érdekeknek az arányos kiegyensúlyozását. Itt a legfontosabb cél a szolgáltatási díjak megfizethetősége. Azonban a díjaknak nemcsak most kell megfizethetőnek lenniük, hanem a jövőben is. Ehhez a díj bevételekből a szakszerű működtetésen túl az indokolt karbantartásokat és felújításokat is ki kell tudni gazdálkodni.

Ezt az összetett munkát alapozza meg a mérnöki igényességgel felmért vagyonleltár és a precíz vagyonértékelés. A vagyonértékelés fő szabályait rendelet (24/2013. (V.29) NFM) tartalmazza, amely kereteket jelöl ki. A keretek betartásával, ezeken belül egy kiérlelt, magas szakmai kritériumoknak is mindenben megfelelő, védett know-how (TIKA- modell) felhasználása garantálja a létrehozott műszaki-gazdasági szemléletű munka, ill. dokumentáció megbízható végeredményét és hasznosságát.

A vagyonértékelés nem pusztán egy kötelező, törvényben (2011. évi CCIX tv.) előírt feladat végrehajtását jelenti, hanem az előttünk álló évek-évtizedekre egy hatékony, értékteremtő pénzfelhasználást lehetővé tévő munkaeszközt is adhat a megbízó kezébe. Cégünk alapos, színvonalas vagyonértékelési munkafolyamata ehhez a felfogáshoz igazodik.

A vagyonértékelés első lépése a helyszíni bejárás, a geodéziai felmérés, a hiányzó közmű alaptérképek és nyilvántartások pótlása, javítása, majd digitalizálása(e-közmű). Az egyes objektumok, objektumcsoportok beazonosítása mentén állítjuk össze az eszközleltárt. A leltár egyes tételeihez tartozó objektumok állapotvizsgálata alapján az ún. állagmutatókat és a pótlási értékeket kell megállapítani. Az utóbbiak összevetése alapján határozzuk meg az egyes elemek valós vagyonértékét, ill. a teljes körű vagyonleltárt.

Az állagmutatók a felújítási és a fejlesztési tervezési munkák időbeni besoroláshoz is jó támpontot adnak, a pótlási értékek pedig a pénzügyi tervezéshez.

A vagyonértékelés a következő 1 – 15 -50 évre a forrásszükséglet nagyságrendjének számszerűsítésén túlmenően egy-egy adott évi ütemben felújítási célok kiválasztásához is egyfajta iránytűt ad. A vagyonértékelés számítási modelljei alapján a változatelemzések gazdasági hatásait (pl. eltérő élettartamú megoldások és költségek) is lehet elemezni, s ezek közül a legjobbat kiválasztani.

A hatékony felújítási – értékmegőrzési tervezés lényege, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat mindig a közmű rendszer azon elemeire fordítsuk, amelyek meghibásodásai egyébként a legtöbb költséget és kárt okoznák. A kritikus objektumok kiválasztásban és a gördülő fejlesztési tervek összeállításához biztos alapot ad egy jó vagyonértékelés.

Cégünk a vagyonértékeléssel együtt átadja a víziközművek digitalizált hálózati térképét és eszköznyilvántartását is a megrendelő számítógépére telepítve, amit a változások folyamatos vezetéséhez egyébként is be kellene szerezni(e-közmű).

Összegezve megállapíthatjuk, hogy egy szakmailag igényesen elkészített vagyonértékelés többszörösen megtérülő, jól hasznosítható befektetés a közepes és hosszú távú víziközmű-vagyongazdálkodásban, míg a pontatlan felmérés és adatszolgáltatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak sok nehézséget okoz a későbbi munkákban.

Amennyiben további információra van szükségük, úgy bizalommal forduljanak hozzánk a kérdéseikkel vagy a megrendelésükkel!

KÖZMŰVAGYON ÉRTÉKELÉSE

  • Vagyonértékelés

Víziközmű rendszer vagyonértékelése, avulással korrigált pótlási költség alapú módszertan alapján. A felállított átfogó, tételes vagyonleltár és közművagyon adatbázis alapján:

  • A vízközmű vagyon objektumonkénti azonosítása, műszaki mennyiségi specifikációinak, állapot és gazdasági jellemzőinek meghatározása
  • A vagyonérték meghatározása objektumonkénti bontásban az avulással korrigált pótlási költség módszertana alapján
  • Állapotfelmérés eredményeinek feldolgozásával, az objektumonként meghatározott várható pótlás ideje és az újraelőállítási költség alapján a rekonstrukciós igények előrejelzése (pótlási terv)
  • Megállapított vagyonérték alapján elszámolható éves értékcsökkenés meghatározása
  • Vagyongazdálkodást támogató összesített adatok és kimutatások