E-KÖZMŰ

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Sok év szünet után jelentős változások köszöntöttek be a közműves ivóvízellátás és a szennyvízcsatornázás üzemeltetésében, valamint a közművagyon kezelésében. Egyértelművé vált, ki a jogosult a víziközmű-vagyon tulajdonlására, és egyben ki az ellátásért felelős.

A közmű vagyon összetételének, állapotának, és valós értékének az ismerete az a kiindulási pont, ahonnan meg lehet kezdeni a többségében egymásnak ellentmondó érdekeknek az arányos kiegyensúlyozását. Itt a legfontosabb cél a szolgáltatási díjak megfizethetősége. Azonban a díjaknak nemcsak most kell megfizethetőnek lenniük, hanem a jövőben is. Ehhez a díj bevételekből a szakszerű működtetésen túl az indokolt karbantartásokat és felújításokat is ki kell tudni gazdálkodni.

Ezt az összetett munkát alapozza meg a mérnöki igényességgel felmért vagyonleltár és a precíz vagyonértékelés. A vagyonértékelés fő szabályait rendelet (24/2013. (V.29) NFM) tartalmazza, amely kereteket jelöl ki. A keretek betartásával, ezeken belül egy kiérlelt, magas szakmai kritériumoknak is mindenben megfelelő, védett know-how (TIKA- modell) felhasználása garantálja a létrehozott műszaki-gazdasági szemléletű munka, ill. dokumentáció megbízható végeredményét és hasznosságát.

A vagyonértékelés nem pusztán egy kötelező, törvényben (2011. évi CCIX tv.) előírt feladat végrehajtását jelenti, hanem az előttünk álló évek-évtizedekre egy hatékony, értékteremtő pénzfelhasználást lehetővé tévő munkaeszközt is adhat a megbízó kezébe. Cégünk alapos, színvonalas vagyonértékelési munkafolyamata ehhez a felfogáshoz igazodik.

A vagyonértékelés első lépése a helyszíni bejárás, a geodéziai felmérés, a hiányzó közmű alaptérképek és nyilvántartások pótlása, javítása, majd digitalizálása(e-közmű). Az egyes objektumok, objektumcsoportok beazonosítása mentén állítjuk össze az eszközleltárt. A leltár egyes tételeihez tartozó objektumok állapotvizsgálata alapján az ún. állagmutatókat és a pótlási értékeket kell megállapítani. Az utóbbiak összevetése alapján határozzuk meg az egyes elemek valós vagyonértékét, ill. a teljes körű vagyonleltárt.

Az állagmutatók a felújítási és a fejlesztési tervezési munkák időbeni besoroláshoz is jó támpontot adnak, a pótlási értékek pedig a pénzügyi tervezéshez.

A vagyonértékelés a következő 1 – 15 -50 évre a forrásszükséglet nagyságrendjének számszerűsítésén túlmenően egy-egy adott évi ütemben felújítási célok kiválasztásához is egyfajta iránytűt ad. A vagyonértékelés számítási modelljei alapján a változatelemzések gazdasági hatásait (pl. eltérő élettartamú megoldások és költségek) is lehet elemezni, s ezek közül a legjobbat kiválasztani.

A hatékony felújítási – értékmegőrzési tervezés lényege, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat mindig a közmű rendszer azon elemeire fordítsuk, amelyek meghibásodásai egyébként a legtöbb költséget és kárt okoznák. A kritikus objektumok kiválasztásban és a gördülő fejlesztési tervek összeállításához biztos alapot ad egy jó vagyonértékelés.

Cégünk a vagyonértékeléssel együtt átadja a víziközművek digitalizált hálózati térképét és eszköznyilvántartását is a megrendelő számítógépére telepítve, amit a változások folyamatos vezetéséhez egyébként is be kellene szerezni(e-közmű).

Összegezve megállapíthatjuk, hogy egy szakmailag igényesen elkészített vagyonértékelés többszörösen megtérülő, jól hasznosítható befektetés a közepes és hosszú távú víziközmű-vagyongazdálkodásban, míg a pontatlan felmérés és adatszolgáltatás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak sok nehézséget okoz a későbbi munkákban.

E-KÖZMŰ

2013. augusztus 29-én megjelent a Magyar Közlöny 2013. évi 142. számában az egységes elektronikus közműnyilvántartásról (e-közmű) szóló 324/2013 (VIII.29) kormányrendelet, ami megteremti a lehetőségét az e-közmű I. ütemeként megvalósuló „tájékoztató rendszer” kialakításának. A jogszabály 2013. november 1-jén lépett hatályba.

Az egységes elektronikus közműnyilvántartás E-közmű tájékoztató rendszerének célja egy új szemléletű, egységes szabályozáson alapuló információszolgáltatási rendszer kialakítása.
A közművezetékek és nyomvonal jellegű építmények – a terület- és településrendezéshez, -fejlesztéshez, -üzemeltetéshez, az építészeti-műszaki tervezési tevékenységhez, valamint az építési beruházások és építőipari kivitelezési tevékenységek megvalósításához szükséges – közérdekből nyilvános adatainak egységes, elektronikus kezelése, azok megosztása, hozzáférés biztosítása a felhasználók számára

Az e-közmű olyan egységes adatmegosztó rendszer, melynek segítségével annak felhasználói könnyen és gyorsan, az Interneten hozzájuthatnak közművezetékek adataihoz, elhelyezkedésükhöz. Információt kaphatnak egyes földrészletek, telkek közművezeték ellátottságáról, a vezetékek üzemeltetőjéről, tulajdonosáról, arról, hogy üzemel-e éppen.

Az E-KÖZMŰ RENDSZER TÁJÉKOZTATÁS NYÚJT

Helyrajzi szám alapján egy adott földrészlet közművezetékkel való ellátottságára és azok elhelyezkedésére
a közművezeték tulajdonosára, üzemeltetőjére és szolgáltatói engedélyesére, továbbá azok elérhetőségére vonatkozóinformációk érhetők el.
A tájékoztató rendszer 2014. január 01-től kezdte meg működését (jelenleg teszt üzemmódban), használata mindenki számára ingyenes. Használatához ügyfélkapus regisztráció szükséges.

A közművezetékek üzemeltetőire vonatkozóan az E-közmű részére történő adatszolgáltatás módját és ütemezését a kormányrendelet részletesen szabályozza. A jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeket egy infógrafikában foglaltuk össze.

Cégünk, a Reko-Team Kft. komplex, az Önök igényeire szabott megoldásával segíthet törvényi kötelezettségük teljesítésében, az ehhez kapcsolódó adatkonverzióban, adat-karbantartásban, a szükséges térinformatikai rendszer környezet kialakításában, (szerver- és szoftverkörnyezet felállításában), munkaerejének betanításában, WFS és WMS szolgáltatásainak létrehozásában és fenntartásában.

Mindezeket szolgáltatásként is biztosítjuk, ami azt jelenti, hogy nem szükséges a kötelezettségük ellátásához:

– mindennapi tevékenységként beépíteni új munkafolyamatokat,
– kiképezni munkatársakat,
– új alkalmazottakat felvenni
– szerver és szoftver környezetet létesíteni

Amennyiben további információra van szükségük, úgy bizalommal forduljanak hozzánk a kérdéseikkel vagy a megrendelésükkel!